Bestuurlijke instanties  zoals gemeentes en provincies zijn steeds toegankelijker voor de burger om  zijn/haar stem te laten horen. Veelal gebeurt dit door belangenverenigingen zoals Oener Belang.(OB)
In het geval van Oener Belang binnen de Gemeente Epe gebeurt dit door bijv. te verschijnen  en zich te laten horen op hoorzittingen, openbare commissie-vergaderingen en contact  te onderhouden met B&W en ambtenaren van de gemeente, als ook met vertegenwoordigers van politieke partijen.
Het is van belang dat OB kan steunen op een zo groot en breed mogelijk deel van de Oener bevolking. Het is voor de vertegenwoordigers van OB (meestal het bestuur) van belang  in specifieke gevallen de standpunten en problemen van de leden te horen en zodat ook Uw stem gehoord wordt.

Bestuurlijke instanties  zoals gemeentes en provincies zijn steeds toegankelijker voor de burger om  zijn/haar stem te laten horen. Veelal gebeurt dit door belangenverenigingen zoals Oener Belang.(OB)
In het geval van Oener Belang binnen de Gemeente Epe gebeurt dit door bijv. te verschijnen  en zich te laten horen op hoorzittingen, openbare commissie-vergaderingen en contact  te onderhouden met B&W en ambtenaren van de gemeente, als ook met vertegenwoordigers van politieke partijen.
Het is van belang dat OB kan steunen op een zo groot en breed mogelijk deel van de Oener bevolking. Het is voor de vertegenwoordigers van OB (meestal het bestuur) van belang  in specifieke gevallen de standpunten en problemen van de leden te horen en zodat ook Uw stem gehoord wordt.

Contactgegevens

Het Oener belang
E-mail:
info@oenerbelang.nl
Secretariaat Oener Belang

Oenerbelang beheersovereenkomst