Het Oener Belang!

Van harte welkom op de website van Oener Belang! Vereniging Oener Belang heeft tot taak het behartigen van het algemeen belang van de Oener bevolking. Dit betekent:

1. mede bewaker zijn van de kwaliteit die past bij een leefbaar en veilig dorp

2. het stimuleren van activiteiten,die o.a. door de gemeenschap worden voorgesteld.

3. contact onderhouden met overheidsinstanties met betrekking tot voorgaande zaken.

Bestuurlijke instanties zoals gemeentes en provincies zijn steeds toegankelijker voor de burger om zijn/haar stem te laten horen. Veelal gebeurt dit door belangenverenigingen zoals Oener Belang.(OB).

Meer informatie

Contact